Privacyverklaring

We vinden bij Praktijk Izumi uw privacy erg belangrijk en gaan er daarom respectvol mee om.

Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden enkel uw naam, voornaam en emailadres gevraagd. Deze gegevens worden bij gehouden via het mail programma van MailChimp (voor hun privacy beleid zie: https://mailchimp.com/legal/privacy/) Op elk moment, kunt u uitschrijven van onze nieuwsbrief door op de uitschrijfbutton in de mail te klikken of door een mailtje te sturen naar info@praktijkizumi.be.

Van cliënten verzamelt Praktijk Izumi de volgende gegevens in een beveiligd Excel bestand:

  • Naam en voornaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Telefoongegevens
  • Emailadres

Daarnaast neem ik tijdens het intakegesprek enkele notities.  Deze notities worden verzameld in een map en worden op een veilige plaats, buiten bereik van derden, bewaard.

Deze verzamelde gegevens worden enkel benut om contact met u op te nemen, onze dienstverlening te garanderen en u regelmatig op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van Praktijk Izumi (via de nieuwsbrief).
Deze gegevens zullen nooit verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden.

Praktijk Izumi  behoudt zich wel het recht voor de gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor de bezoeker/cliënt van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

Overeenkomstig de Europese verordening AVG (GDPR Engelstalige afkorting), 2016/679/EU, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de gebruiker het recht zijn/haar gegevens in te kijken en te verbeteren alsook het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

De verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor externe marketing doeleinden, behalve deze eigen aan Praktijk Izumi en haar commerciële doeleinden.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens:

Valerie Fonteyn
Ramselsesteenweg 60
2230 Herselt
email: info@praktijkizumi.be

Blijf je graag op de hoogte van het laatste nieuws van Praktijk Izumi?

Of lees je graag wat meer over interessante onderwerpen? Schrijf je dan zeker in voor onze nieuwsbrief.